Start Museum Utställning Försäljning Fotogalleri Kontakt Rapportlista
reddot.gif

Exempel på geologiska exkursioner

Kan arrangeras om minst 5 deltagare anmäler sig. Kostnaden nedan avser endast exkursionsavgiften. Förflyttning sker i egna bilar och kostnaden delas vid samåkning. Övernattning sker i campingstugor eller liknande.

1. Kvarntorpsområdets geologi. 1 dag

Olje- och bensinutvinningen på 1940- och 1950-talet
AB Atomenergi (uranbrottet)
Ytong och Mexi-tegel
Besök nere i gruvan
Lunch på Trilobiten Ljungströmsfältet
Sakab mm

2. Den kambriska djurexplosionen för 550 miljoner år sedan. 3 dagar

Vi besöker klassiska lokaler för att försöka förstå hur djuren bildades på Jorden.
Vi börjar med historiskt-geologiska muséet.

Norrtorp

530 miljoner år. Välbevarade fossilrika lager (lerskiffer).

Lugnås

550 miljoner år. Välbevarade spårfossilrika lager (sandsten).

Omberg

650-750 miljoner år. Välbevarade lager med stromatolier och chuaria (skiffer, sandsten kalksten).

3. Vi samlar vackra trilobiter (480 miljoner år) vid Ljungsbro. 1 dag

En dag vid "Sveriges f. n. bästa trilobitlokal" ger mellan 10-30 hela trilobiter per deltagare vid "hårt" grävarbete.

4. Vätterns geologiska historia. 2 dagar

Denna gravsänka är 650 miljoner år gammal och bildas när vi lämnar Sydamerika (Venezuela) längst ned på södra halvklotet. Vi börjar med besök i museet och studerar speciellt Vättern-rummet.

Omberg
Vadstena
Motala
m fl lokaler

5. Bergslagens geologiska historia. 1 dag

De gamla (2000 miljoner år) malmlagren är bäst bevarde i Grythyttetrakten. De är över 1000 meter mäktiga och ligger i dag i veckade partier. Vi börjar med muséet och åker sedan över Karlskoga till Grythyttan och tittar på de olika lagren.

Vulkaniska bergarter: lava, aska mm
Sedimentära bergarter: skiffer, sandsten, kalksten
De vackra stromatolitreven runt vulkanöarna från denna tid mm

6. Platåbergen i Västergötland. 2 dagar

Mösseberg, Varvsberget, Billingen, Kinnekulle m fl berg studeras på de bästa lokalerna (stratigrafifossil). Vi lär oss om kollisionen med Amerika. Rutten blir Hallsberg - Kinnekulle (3-5 lokaler) - Mösseberg (1-2 lokaler) - Varvsberget (2-3 lokaler) - Billingen (2 lokaler) - Karlsborg (Bölet) och över Askersund tillbaka.

7. Dinosaurieresa till Skåne. 2 dagar

Vi besöker lokaler där lämningar av dinosaurier har (och kan) påträffas.

Åstorp

(plastdinosaurier)

Vallåkra

fotspår Trias-Jura

Bjuv

(litet museum)

Ivö-klack

Mososaurier och svanödlor, krit-tiden

Åsen

Deltalager från krit-tiden

8. Siljans meteoritkrater (360 milj. år, diameter 55 km) och fossil. 2 dagar

Rättviks museum (ev. också Falun)

Kullsberg

 

Intressanta fossilrika lokaler som visar hur lagren har kastats om och påverkats av meteoritnedslaget

Dalhalla

Ingels

Osmundsberget

Orsa

Kallholn

Mora

Även andra geologiska exkursioner kan anordnas, t ex mineralsamling, ädelstensjakt (bergkristaller, ametister, röktopaser) mm

Sveriges fossilmuseum, Knällinge, 697 94 SKÖLLERSTA Tel: 019-23 04 11 E-post: fossilmuseum@gmail.com
Webbdesign: chrilla.se